Hiển thị một kết quả duy nhất

30,000,000
54,000,000
30,000,000
42,000,000
25,000,000
28,000,000
33,000,000
380,000